ACORD AMB CECOT

Em establert un principi d’acord amb CECOT per facilitar l’accés dels socis de Wise People als seus serveis de formació, orientació i borsa de treball.

El dia 16 de març vam tenir una sessió a la seu de CECOT, a Terrassa, en la que ens van presentar els seus serveis, centrant-nos especialment en la cerca de feina i funcionament de la borsa de treball.