LA DIVERSITAT A LA FEINA, UNA OPORTUNITAT DE NEGOCI

Actualment, les diferents habilitats, experiències i perspectives de les persones treballadores són font de diversitat a l’entorn laboral, juntament amb les tradicionals gènere, raça o edat. I aquesta és la raó que dona sentit a l’objectiu de Wise People Sant Cugat, de donar valor al talent de les persones que busquen un canvi professional “a certa edat”. Ens impliquem en ajudar a potenciar les seves experiències, els seus coneixements pràctics, la seva formació, la seva pertinença a un equip. Creiem que la diversitat a la feina implica inclusió i reflecteix estratègia intel·ligent a les empreses, que sens dubte incrementen la seva creativitat, atracció entre els equips diversos, dinamisme en les decisions, la seva capacitat d’adaptació als canvis, i en definitiva millora la reputació i la marca. Els avantatges també impliquen desafiaments, i la gestió d’equips que integren diversitat de perfils requereix unes habilitats sòlides de lideratge, capacitat per fomentar la inclusió i resolució de conflictes, rellevants a l’actual món empresarial. Per això, la diversitat ha de ser una oportunitat de negoci, i la seva gestió un repte per a les empreses, les que vulguin incloure-hi, les que no es vulguin quedar enrere, les que liderin; no per a les que separin, no trobin diferents talents, no marquin tendències, no siguin creatives…perquè aquestes estaran fora de l’actual món global que ens defineix

Publicat a TOT SANT CUGAT 20240517